Beskrivelse:
Du lærer reducering af spild og affald samt optimering af virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Du lærer at handle miljømæssigt korrekt i forhold til egen jobfunktion og dermed indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning.
 
Målgruppe:
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.
 
Mål:
Deltageren vil, gennem en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme medvirke til at reducere spild og affald. Deltageren lærer at anvende metoder til at forstå og analysere disse strømme. På baggrund heraf kan deltageren handle miljømæssigt korrekt i forbindelse med egen jobfunktion i industrien og dermed indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning. Samtidig med at virksomhedens værdi- og ressourcestrømme optimeres.Deltageren kan sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen. Deltageren kan identificere eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører. Deltageren kan anvende regler om affaldshåndtering iht. gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler. Endelig kan deltageren anvende og deltage i opbygning af virksomhedens miljøstyrings- eller kvalitetsstyringssystem, herunder anvende metoder til at vejlede og engagere kollegaer i håndtering af virksomhedens ressourcestrømme og affald.A: Fokus på energiB: Fokus på affaldshåndteringC: Fokus på ressourcer
 
Varighed:
3 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.