Beskrivelse:
Du lærer om målestoksforhold, enkel målsætning og forskellige stregarter og kan bruge dette til at tegne enkle emner med papir og blyant. Du lærer også at aflæse og anvende enkle emnetegninger til fremstilling af emner og at målsætte snit-billeder og gevindaftegninger på papir eller på CAD solider.
 
Målgruppe:
AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.
 
Mål:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling.På basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber.På basis af viden om toleranceangivelser aflæse almindeligt forekommende emnetegninger.Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber.Med viden om betydning af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.) anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.
 
Varighed:
3 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.