Beskrivelse:
Du instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om el sikkerhed. Du får opdateret din viden og færdigheder ved udførsel af L-AUS arbejde i produktionen, og du lærer at vurdere el-sikkerhedsmæssige risici og farer samt udføre tilhørende førstehjælp ved elektriske stød og forbrændinger.
 
Målgruppe
AMU-kurset henvender sig til faglærte operatører med relevant uddannelse og erfaring, der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker i produktionen.
 
Mål
Deltageren instrueres i L-AUS bestemmelserne i henhold til krav i bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed om minimum årlig instruktion og bliver dermed i stand til at vurdere risici og undgå farer, som elektricitet kan medføre samt yde førstehjælp ved elektrisk stød og forbrænding. Deltageren kan efter kurset arbejde el-sikkerhedsmæssigt korrekt i produktionen ud fra en opdateret viden om L-AUS samt ekstrabeskyttelse og eksplosive områder.   Endvidere kan deltageren kan udføre el-tekniske målinger i forbindelse med justering/kalibrering, fejlfinding og fejlretning på produktionsanlægget og tilhørende styre- og effekttavler samt effekt-, måle-, styrings- og reguleringsudstyr. Deltageren har opnået praktiske færdigheder med udskiftning af sikringer i styre- og effekttavler samt genindkobling af udstyr til kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (automatsikringer, termorelæ, effekt- og maksimalafbryder).
 
Varighed
2 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.