Beskrivelse:
WEB-søgetekst:Kvalitetskontrol i relation til produktion af medico produkter og devices / medicinsk udstyr.
 
Målgruppe
Medarbejdere der opfylder AMU-lovens krav som AMU¿s udviklingsmålgruppe herunder særligt operatører og andre produktionsmedarbejdere beskæftiget i medico-industrien.
 
Mål
Deltagerne kan med baggrund i krav til kvalitetsstyring af Medical Devices med grænseflade til medicinalproduktion, medvirke ved kvalitetskontrol af produktion. Deltagerne kan efterleve de krav, der stilles til stikprøveplaner, stikprøveudtagning, stikprøvekontrol, testning og rapportering i forbindelse med kvalitetskontrol. Deltagerne får forståelse for specifikationer og tegninger, og kan anvende dette i dagligt arbejde. Der arbejdes iht. Bekendtgørelsen om medicinsk udstyr samt de tilhørende ISO-standarder med grænsefladeforståelse for GMP. Deltagerne får kendskab til grundlæggende kalibrering og valideringsbegreber herunder beregninger af måleusikkerhed. Deltagerne kan arbejde med forskellige kontrolmålinger og anvende forskelligt måleudstyr, samt foretage opslag i relevante ISO-standarder. Der arbejdes med forståelse af tekniske tegninger, med relation til gældende kontrolarbejde af produktion, processer og produkter. Deltagerne kan udføre forskellige former for kvalitetskontrol, efter gældende procedure, stikprøveplaner og specifikationer herunder prøveudtagning, testning og rapportering.
 
Varighed
5,0 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.