Beskrivelse:
Formålet med uddannelsen er, at deltageren kan opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg i henhold til myndighedsbestemmelser og fabrikanters vejledninger.
 
Målgruppe:
Uddannelsen er for personer med kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs eller nært beslægtede uddannelsesområder, og som har eller ønsker beskæftigelse med opgaver inden for det gastekniske område.Specielle adgangskravPersoner der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. Bekendtgørelse fra Danmarks Gasmateriel Prøvning nr. 1397, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for vvs-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning.Adgang til uddannelsen forudsætter derfor en faglig uddannelse inden for vvs-området eller en tilsvarende faglig uddannelse anerkendt af Danmarks Gasmateriel Prøvning
 
Mål:
Deltageren kan ved anvendelse af relevant måleudstyr og under hensyn til gældende myndighedsregler og apparatvejledninger, udføre kontrol af godkendelses- og installationsforhold i forbindelse med opstart af gasfyrede kedelanlæg,- herunder af komponenter og sikkerhed ved frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, og aktuel kedelbelastning, samt af tætheds- og trykforhold.Deltageren kan dokumentere sine operationer vedrørende kontrol af sikkerhedforhold på tilhørende skemaer.Deltageren kan foretage kontrolmålinger af forbrændingskvaliteten i gasfyrede kedelanlæg.Deltageren kan dokumentere sine operationer vedrørende forbrændingsmåling på tilhørende skemaer.Deltageren kan kontrollere indstillingen af reguleringsudstyr for brænder-, varme- og varmtvandsfunktion, og opstarte varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg på basis af apparatvejledninger.Deltageren kan dokumentere sine operationer vedrørende indstilling af reguleringsudstyr og opstart af gasfyrede kedelanlæg på tilhørende skemaer.Uddannelsen kan gennemføres på anlæg under 135 kW -eller på anlæg over 135 kW.
 
Varighed:
24 lektioner
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.