Beskrivelse:
Du lærer hvordan man sikrer pålidelige målinger af høj kvalitet. Du får kendskab til, hvordan du kan vurdere, om en måling er af tilstrækkelig høj kvalitet, bl.a. ved at overveje, hvilke ydre parametre, der påvirker målingen.
 
Målgruppe:
Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere, som er eller har været beskæftiget inden for drift/vedligehold. Kurset sigter mod, at deltageren tilegner sig basisviden om måleteknik.
 
Mål:
Deltageren har efter kurset viden om:

 • Hvordan målinger af høj kvalitet opnås.
 • Hvorledes påvirkningen på en måling fra ydre parametre kan mindskes.
 • De mest anvendte begreber som benyttes inden for metrologi, og til den metrologiske infrastruktur. Dette er kompetencer som er brugbare i kommunikation med myndigheder, kalibreringslaboratorier og kunder.
 • Måleusikkerhed og de kilder som kan bidrage til en øget måleusikkerhed.
 • Kalibreringscertifikater udstedt af kalibreringslaboratorier.
 • De relevante tekniske dele af ISO standarderne ISO 9001 (afsnit 8) og ISO 17025 (afsnit 5) som skal overholdes af virksomheder med en ISO 9001 certificering eller kalibreringslaboratorier med en ISO 17025 akkreditering.

Deltageren kan efter kurset:

 • Udføre pålidelige målinger af høj kvalitet.
 • Være med til at kontrollere, at produkter overholder de krav og specifikationer, som kunden efterspørger.
 • Identificere, hvilke ydre parametre som kan påvirke en måling.
 • Planlægge vedligehold og håndtering af måleudstyr, herunder kalibrering af måleudstyr, som sikrer, at måleudstyret laver pålidelige målinger.
 • Indføre måleresultaterne fra kalibreringscertifikater til virksomhedens kontrolsystem/kvalitetssystem.

 
Varighed:
3 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.